Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України розпочинає набір до аспірантури та докторантури зі спеціальності 281 - «Публічне управління та адміністрування»