Архівний відділ райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

АРХІВНИЙ  ВІДДІЛ  ЧОРНУХИНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

кОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ (АДРЕСА, ПРАЦІВНИКИ, РОЗПОРЯДОК РОБОТИ)

 Адреса:

смт. Чорнухи, вул.  Центральна, 39,   тел.  5-13-72

Електронна пошта
e-mail:  arc-ch @adm-pl.gov.ua

Працівники:

Сердюк  Лариса  Анатоліївна –  начальник  архівного  відділу  Чорнухинської районної державної адміністрації, тел. 5-13-72

 

Графік роботи:

понеділок-четвер 08.00-17.15 (перерва 12.00-13.00);

п’ятниця 08.00-16.00 (перерва 12.00-13.00);

 

Прийом громадян:

Вівторок,  четвер     8.00-16.00 (перерва 12.00-13.00);

Санітарний день:

Останній четвер  місяця.
 

Для забезпечення інформаційної потреби за запитом рекомендовано звертатися в прийомні дні.

Фізичні особи обов'язково надають заяву та паспорт (при потребі копію трудової книжки).

Юридичні особи обов'язково надають лист установи.

 

 

Г Р А Ф І К

прийому громадян начальником  архівного відділу Чорнухинської  райдержадміністрації у 2017 році

 

Сердюк  Лариса  Анатоліївна                      начальник відділу             

 

вівторок                                9.оо – 16.оо                  

четвер                                   9.оо – 16.оо                                                                                                   

перерва 12.оо-13.оо

 

пОВНОВАЖЕННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ

 

Архівний відділ Чорнухинської  районної державної адміністрації

·         Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодства на території району.

·         Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства

·         Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.

·         Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

 

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ

 

Архівний відділ Чорнухинської районної державної адміністрації  виконує запити  соціально-правового характерутематичніперсональні та майнові.  

    Запити соціально-правового характеру - запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним  захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства, що передбачають витребування інформації про:

·         трудовий стаж та заробітну плату;

·         пенсії.

    Тематичні – запити, що стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період.

    Персональні – запити, до яких належать біографічні, генеалогічні  запити, що можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб.

    Майнові – запити, що стосуються підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно (виділення земельних ділянок під  будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень; надання дозволу на реконструкцію та переробку існуючих споруд; закріплення при будинкової території за будинковолодіннями; введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд; виділення житла; продаж домоволодінь; виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів) 

        Виконання запитів юридичних осіб здійснюють у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.

        Першочергово виконують запити осіб, які мають встановлені законодавством пільги.

        Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. У разі виконання запиту без перегляду архівних документів (за довідниками, у тому числі БД) строк його виконання становить п'ятнадцять днів з дати реєстрації.

        Строк виконання продовжують за рішенням начальника архіву, про що обов'язково інформують заявника. Загальний строк виконання запиту не повинен перевищувати сорока п'яти днів.

 

Надання архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних і юридичних осіб, необхідних для соціального захисту громадян, здійснюється архівом – безоплатно.

 

 Звернення громадян

Відповідно до розділу VІ Використання Національного архівного фонду „Правил роботи архівних установ України“, зареєстрованих Міністерством юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116, постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №48 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України“

усі запити, надіслані та  подані  особисто, приймаються та розглядаються архівним відділом  за умови наявності таких відомостей:

1.     Прізвище, ім'я, по батькові заявника.

2.     Поштової та електронних адрес, контактного телефону заявника.

3.     Повне викладення суті питання.

Перелік документів, необхідних для відповіді: 

     Письмовий запит юридичної особи або заява фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання.

 

Вимоги до строку надання    відповіді  на  запит:  

     Виконання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень здійснюється у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.

Виконання запитів з питань соціально-правового характеру не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації.

 

Опис результату, який повинен отримувати одержувач:

     Надання інформації за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб здійснюється шляхом складання і надсилання інформаційного документа (тематичної, архівної довідок, надання копії оригіналу або витягу з документу). За запитами фізичних осіб – видавання або надсилання архівної довідки, архівних копій та архівних витягів стосовно соціально-правових питань.

 

Зразок оформлення заяви про виділення земельної ділянки

 

                                                                    Начальнику архівного відділу  

                                                             Чорнухинської  райдержадміністрації 

                                                              Сердюк Л.А.                                                                 

                                                                

прізвище, ім’я, по батькові заявника

 адреса                                            

 тел.                                                   

паспорт: серія     №                         

виданий                                           

 ______________________р.

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати архівну довідку про виділення земельної ділянки у 1983 році виконкомом Чорнухинської  селищної  ради депутатів трудящих на ім’я ___________________________________ за адресою  смт. Чорнухи, пров. Гоголя, 8. (за наявності вказати точні номер та дату рішення про виділення ділянки)

 Додаткові відомості: на даний час я, ________________, є власником будинку, зведеного на зазначеній вище земельній ділянці.

 

Довідка необхідна для приватизації земельної ділянки.

 

_____  __________     20    р.                      підпис                                                    

 

 

Зразок оформлення заяви про нагородження

 

Начальнику архівного відділу райдержадміністрації

Сердюк Л.А.                                      

прізвище, ім’я, по батькові заявника

адреса                                              

тел.                                                   

паспорт: серія     №                         

виданий                                           

_____________________р,                                                      

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати архівну довідку про нагородження мене медаллю Материнства ІІ ступеня у 1971 році за народження 5-ої дитини.

Додаткові відомості: на час нагородження проживала у селі Галяве  Чорнухинського району Полтавської області, працювала в місцевому колгоспі.

 Довідка необхідна для врахування при оформленні пенсії.

 

______ ___________  20  р.                                           підпис

 

 

                    Зразок оформлення заяви про обрання депутатом

 

Начальнику архівного відділу райдержадміністрації

Сердюк Л.А.

прізвище, ім’я, по батькові заявника

адреса                                                    

тел.                                                   

паспорт: серія     №                         

виданий                                           

                                                                     _____ _____________        р. 

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати архівну довідку про обрання мене депутатом Чорнухинської районної ради депутатів трудящих Х-ХVІ скликань у 1965-1977 роках.

 

Довідка необхідна для врахування при оформленні пенсії.

 

 _____  ______________  20  р                               підпис

 

Місце надання довідок:

Прийом заяв і видача довідок здійснюється у приміщенні архівного відділу     райдержадміністрації.

 

Інформація щодо майнових запитів

У зв’язку з проведенням приватизації і переоформленням земельних ділянок до архівного відділу  звертається значна кількість громадян, яким необхідні правові документи на індивідуальні земельні ділянки і домоволодіння, розташовані в  селищі  Чорнухи  і Чорнухинському районі. Часто, звертаючись до нас, громадяни не знають, який саме архівний документ їм потрібен, тому зупинимося на цьому питанні детальніше. Найбільш затребувані документи - це рішення   виконавчих комітетів сільських  та  селищної  ради  про виділення земельних ділянок громадянам під індивідуальне житлове будівництво, протоколи загальних зборів членів колгоспів, засідань правління колгоспів.

Саме цими правовими актами (рішеннями, протоколами) встановлюється площа земельної ділянки, відведеної під будівництво майбутньому забудовнику. Якщо заявник знає номер рішення і дату його прийняття, то проблем з його пошуком не виникає. У випадку, коли ці дані не відомі заявнику, або втрачені, необхідно зібрати наступні відомості:

- яким виконкомом чи колгоспом приймалось рішення про забудову, виділення земельної ділянки чи проводився обмір кварталу;

- номер рішення і дату;

- прізвище, ім’я та по батькові забудовника;

- адреса земельної ділянки (станом на момент відводу).

Якщо у Вас є вищевказані дані, то імовірність виявлення необхідного архівного документа значно зросте. Уважно вивчить вже наявні у Вас документи по земельній ділянці і домоволодінню. Часто в старих договорах на право забудови, планах земельної ділянки і інших документах вже зафіксовані номер і дата необхідного рішення.

Наступний правовий документ - це договори на право забудови, які посвідчуються нотаріальними конторами та повинні передаватися на зберігання до Полтавського обласного державного нотаріального архіву, за адресою:    

           вул. Шевченка, 13, м. Полтава, 36011.

По закінченню будівництва Державною комісією складається акт про приймання в експлуатацію закінченого будівництвом житлового індивідуального будинку і визнається право власності за громадянами. Даний акт також  може  містити  необхідні  дані.

         Архівний відділ райдержадміністрації  надає відповідь на майнові запити виключно тим громадянам, які мають безпосереднє відношення до земельної ділянки чи будинку. Тому просимо у запитах обов’язково вказувати яке відношення Ви маєте до земельної ділянки.  Усі майнові запити виконуються архівним відділом райдержадміністрації  безкоштовно.

 

Основними завданнями  архівного відділу є:

            - реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

             - координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

            - внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

            - здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

 Герої  не  вмирають

«Небесна Сотня» — прийнята вУкраїні збірна назва загиблих протестувальників, які брали безпосередньо  участь в  Революції Гідності у грудні 2013 — лютому 2014 року.

21 лютого 2014 року  влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у жалобних промовах назвали «Небесною сотнею» . 

Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні встановлено указом Президента України  № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні» від 11 лютого 2015 року. 

24 лютого 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову № 4213  «Про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту». Документ доручав  Президентові України присвоїти звання «Герой України» полеглим під час збройних конфліктів упродовж листопада 2013 р. — лютого 2014 р. 

«За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності» звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) було присуджено загиблим  на  Євромайдані.

Про  них  говорять  «герої»,  але  найперше  це  люди – чоловіки,  жінки,  підлітки – які  поривались відстояти  долю  України. Трагічні  події  на  Майдані  показали багато  проявів  людяності. Герої  були  всюди – до,  під  час  та  після  подій.

 Схиляємо  голови  перед  їхнім  подвигом  та  жертвою. Їхні  імена  повинні  звучати  знову  і  знову,  щоб  Україна  не  забула  тих,  хто  мав  стільки  відваги,  сміливості,  щоб  не  схилитись  перед  загрозою  смерті.

Вічна  слава героям! Герої  не  вмирають!

 

Начальник  архівного  відділу                               Л.А.Сердюк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Архівний відділ Чорнухинської райдержадміністрації  розміщується  за  адресою:

 37100, Полтавська обл., смт Чорнухи, вулиця Центральна, будинок 39, (перший  поверх ), тел. 5-13-72                                

Архівний відділ районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та Державному архіву області.

Архівний відділ виконує запити юридичних осіб та  заяви  громадян (фізичної  особи). На підставі архівних документів  видає  архівні довідки,копії, витяги.

Запит фізичної особи може стосуватися самого(ї) заявника (заявниці), осіб, що перебувають на його (її) утриманні, під опікою або піклуванням, його (її) померлої(го) дружини (чоловіка), близьких родичів (батьків, дітей, сестер, братів, баби, діда та ін.).

Письмовий запит юридичної особи або заява  фізичної особи є  підставою для надання архівної інформації з певного питання.

 Виконання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень,  звернень громадян здійснюється у строки, встановлені законодавством.

Прийом заяв і видача довідок здійснюється у приміщенні архівного відділу     райдержадміністрації. Фізичні  особи  до  заяви подають  документ,  що  засвідчує  особу.

Довідки надаються безкоштовно.

 

Начальник  архівного  відділу  Лариса Анатоліївна Сердюк

 

 

 

Наверх ↑