Діяльність

Версія для друкуВерсія для друку

Список кандидатів до складу Громадської ради при Чорнухинській райдержадміністрації, які братимуть участь в установчих зборах з обрання нового складу Громадської ради при Чорнухинській райдержадміністрації

 

1.

Борсук Інна Анатоліївна

член Чорнухинської районної організації профспілки працівників освіти і науки  України

2.

Булда Микола Іванович

голова правління Чорнухинського районного об’єднанння Всеукраїнського товариства “Просвіта“ ім. Тараса Шевченка

3.

Зленко Ніна Петрівна

голова профспілкового комітету територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорнухинського району

4.

Лисенко Микола Якович

голова Громадської організації «Чорнухинське земляцтво»

5.

Машков Олександр Миколайович

голова ради Чорнухинської районної організації ветеранів

6.

Хижняк Лідія Володимирівна

голову райкому працівників культури Чорнухинського району

7.

Хоменко Людмила Григорівна

член первинної профспілкової організації працівників охорони здоров’я України Комунального закладу «Чорнухинська центральна районна лікарня»  

 

СКЛАД

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при  Чорнухинській районній державній адміністрації

(затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації

від  22.12.2016 № 440).

 

Бибик

Владислав Петрович

-

 

заступник голови райдержадміністрації

 

 

 

Булда

Микола Іванович

-

голова Чорнухинської районної організації Демократичного союзу власників земельних та майнових паїв Полтавської області (за згодою)

 

 

 

Лобко

Лена Миколаївна

 

голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників охорони здоров’я Комунального закладу «Чорнухинська центральна районна лікарня» (за згодою)

 

 

 

Лобунько

Валентина Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу організаційної  роботи та управління персоналом  апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

Машков

Олександр Миколайович

-

голова  ради Чорнухинської районної організації ветеранів (за згодою)

 

 

 

Громадська рада при районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та реалізації державної політики. Основними завданнями громадської ради є: сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на участь  в  управлінні державними справами; здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу;     сприяння   врахуванню   органом  громадської  думки  під  час формування  та  реалізації  державної  політики.

___________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів

Громадської ради при Чорнухинській районній  державній адміністрації

 

Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України, до участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Чорнухинській райдержадміністрації, які відбудуться 24 лютого 2017 року в залі засідань  райдержадміністрації (смт Чорнухи, вул.Центральна, 30) о 10.00 год.

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Чорнухинській райдержадміністрації до ініціативної групи (згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996) необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства.

До заяви додаються:

рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи приймаються ініціативною групою до 24 січня 2017 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: смт Чорнухи, вул.Центральна, 30, к.28  , з 08.00 до 17.00 год.

Відповідальна особа – Лобунько Валентина Миколаївна, телефон  5-10-82; електронна пошта: chorn_rda@adm-pl.gov.ua

 

Зразок заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

№ ___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування нового складу Громадської ради при  Чорнухинській райдержадміністрації

 

         Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 24 лютого 2017 року, візьме уповноважений представник ________________________ (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) .

         Зважаючи, на те, що _______________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при облдержадміністрації, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.

         ____________________________________________________________

(повна назва ІГС (організації, спілки, тощо)

як володілець  бази  персональних даних його членів має згоду делегованого представника на обробку його персональних даних.

 

         До заяви додаються:

1. Рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

2. Біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

3. Копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.

4. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

5. Відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

6. Електронна версія документів, зазначених у п. 1-6 заяви (на оптичному  CD-диску).

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС                                Підпис                                           

 

М.П.

 

Зразок витягу з протоколу засідання правління

(ради, зборів тощо) інституту громадянського суспільства

 

Витяг із протоколу

засідання ___________________     ______________________

   (назва керівного органу організації )                      (повна назва організації)

«____»  ________ 201___ року                                  №___

 

 

Присутні:  _________________________________________________ .

Порядок денний: Про участь представника організації в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при  Чорнухинській райдержадміністрації.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Чорнухинській райдержадміністрації ________________ .

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: ___________________

Термін: до ________________ 2017 року.

Головуючий  ________________

Секретар       ________________

 

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з формування нового  складу

Громадської ради при Чорнухинській райдержадміністрації

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює Голова правління Полтавської  обласної громадської

                організації __________________ (назва)

Громадянство громадянка України

Число, місяць і рік народження 03.06.1966

Місце народження Україна, м. Полтава

Освіта закінчена вища‚ Полтавський державний педагогічний

інститут ім. М.Короленка, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання    не має

Володіння мовами українська, російська

Нагороди, почесні звання не має

Досвід роботи у виборних органах депутат Котелевської районної ради (роки).

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь

З 10.1983 до 09.1984 піонервожата середньої школи № 3, м. Полтава

З 09.1984 до 07.1989 студентка Полтавського державного педагогічного

інституту ім. М.Короленка

З 07.1989 до 09.1992 вчитель історії ЗОШ № 6 м. Полтави

З 09.1992 до 02.1999 тимчасово не працювала

З 02.1999 до т. ч. голова правління _______________________________

                                                                          (назва організації).

Д о д а т к о в а      і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС:

Контактна інформація:  __________________________________________

                           місце проживання, контактні телефони, електронна адреса

 

 

Зразок інформації про результати діяльності інституту громадянського

суспільства протягом останніх двох років

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності  _______________________________________

(назва ІГС)

протягом 2015 – 2016 років

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

 

Посада уповноваженої особи                   Підпис                Ініціали, Прізвище

 

М.П.

 

 

ПЛАН РОБОТИ
Громадської ради при Чорнухинській райдержадміністрації на 2016 рік
 

 

ПЛАН РОБОТИ
Громадської ради при Чорнухинській райдержадміністрації на 2015 рік

Наверх ↑