Інформація районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація щодо усиновлення та влаштування дітей в сімейні форми виховання

 

Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов (належного стану житлового приміщення, необхідної житлової площі, належного санітарного стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, наявності умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування перебувають у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім’ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім’я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування дітей у прийомну сім’ю, крім випадків, коли прийомні батьки перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

На виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю влаштовуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці або перемістилися з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції.

Створити прийомну сім'ю можуть повнолітні та працездатні особи, за винятком:

·         осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

·         осіб, позбавлених батьківських прав;

·         осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

·         осіб, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

·         осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному  чи  наркологічному диспансері;

·         осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;  

·         осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ  щодо  осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

·         осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України , або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

·         осіб, які  не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу  за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

Перелік документівякі необхідно подати до органу, який приймає рішення про створення прийомної сім'ї:

·         заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім’ї із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

·         довідку про склад сім'ї (форма 3)

·         копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);

·         довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

·         копії паспортів;

·         довідку про доходи потенційної прийомної сім’ї за останні шість місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);

·         довідка про наявність / відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

·         довідку про стан свого здоров'я та осіб, які проживають разом з ними;

·         письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально.

За матеріалами офіційного веб-порталу Міністерства соціальної політики України.

 

Проведено семінар "Патронатне виховання дітей"

      21.02.2018 року в Чорнухинській районній філії Полтавського обласного центру зайнятості директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Приймак провела семінар "Патронатне виховання дітей" для безробітних осіб.

       В своєму виступі вона наголосила, що, враховуючи нинішню ситуацію в Україні, послуга патронату над дитиною набуває великої актуальності. Сучасна державна політика у сфері захисту прав дітей спрямована на те, щоб взагалі відійти від виховання їх у закладах інтернатного типу. Адже кожна дитина має право виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі.

       На семінарі обговорювалися питання Порядку створення та діяльності патронатного вихователя, влаштування та перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя.

        Присутнім роздано буклети "Станьте патронатними вихователями".

 

Патронат над дитиною – забезпечення найкращих інтересів дитини

 

         Патронатні вихователі – унікальна для України професія, що з'явилася в рамках соціального експерименту, початого Партнерством «Кожній дитині» у 2009 році. Тоді в м. Бровари Київської області було створено першу в Україні прийомну сім’ю термінового влаштування – родину Євгена та Наталії Дудків.

         У світі робота патронатними прийомними батьками – це поширена і дуже почесна практика.  Патронатні батьки проходять спеціальну підготовку – навчальний курс, який дозволяє опанувати всі нюанси роботи з дітьми, які через складні життєві обставини не можуть бути з рідними мамою і татом.

        Що таке сімейний патронат?

Патронат над дитиною (далі - сімейний патронат) – це: тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

         Яка мета сімейного патронату?

Метою сімейного патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах,  виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків (осіб, які їх замінюють) опікуватися дитиною та виховувати її, а в разі неможливості – вчинення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини.

        Чому ця послуга потрібна саме сьогодні?

Враховуючи нинішню ситуацію в Україні, послуга сімейного патронату набуває ще більшої актуальності.

Що це дасть для дитини: безпеку, догляд, виховання та реабілітацію дитини в умовах сім’ї, підтримане спілкування з рідними; а в разі неможливості повернення до біологічної родини – пошук для дитини нової сім’ї.

Що це дасть батькам дитини: можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та воз’єднанню родини;

        Хто такий патронатний вихователь?

Патронатний вихователь – особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї

Діти яких категорій можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які потрапили в складні життєві обставини, а саме:

-новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров`я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі;

-підкинуті, знайдені діти;

-безпритульні діти;

-діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров‘ю;

-діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;

-діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, безвісно відсутні;

-діти, переміщені із тимчасово окупованої території, або району проведення бойових дій в зоні АТО;

-інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про них.

Одночасно під патронат (в одну патронатну сім’ю) влаштовується виключно один випадок: діти (не залежно від їх кількості), які є братами-сестрами, або до влаштування під патронат проживали в одній родині.

       Діти якого віку можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років.

       Хто може бути ініціатором влаштування дитини під патронат?

Ініціатором влаштування дитини під патронат  можуть бути:

батьки чи один із батьків дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах;

сама дитина;

соціальний працівник, який супроводжує сім’ю, що опинилася в складних життєвих обставинах;

вчитель, шкільний соціальний педагог чи психолог, лікар, дільничний міліціонер, інший фахівець соціальної сфери;

будь-який громадянин чи установа, які виявили дитину в складних життєвих обставинах.

        Який термін перебування дитини в патронаті?

Оптимальний термін перебування дитини в патронатній сім’ї визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках, за рішенням органу опіки та піклування, термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців.

        Хто може стати патронатним вихователем?

Громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають на спільній житловій площі;

мають позитивний досвід сімейного виховання дітей;

мають житло (власне, орендоване чи на правах користування);

не мають судимості;

стан здоров’я яких  дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей;

одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю;

зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі;

пройшли навчання та отримали довудку та рекомендації за результатами навчання за тренінговою Програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.

         Які основні завдання патронатних вихователів?

забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї;

соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;

створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров'ю дитини;

підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

       Які права патронатних вихователів?

брати участь в розробці договору про влаштування дитини у свою сім’ю;

отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується у сім’ю;

визначати форми і методи виховання і розвитку дитини в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;

отримувати допомогу та консультації щодо догляду, виховання, розвитку дитини;

на супервізію та професійну підтримку;

представляти інтереси дитини у відповідних установах та організаціях в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;

звертатися до відповідних органів щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпечення прав дитини, функціонування сім'ї;

відмовити у влаштуванні в свою сім’ю дитини старше 14 років або у разі, якщо влаштування дитини може негативно вплинути на задоволення потреб інших дітей, в т.ч. власних;

відпочивати у місці й у період оздоровлення влаштованих і біологічних дітей;

отримувати пільги передбачені чинним законодавством.

       Які обов’язки патронатних вихователів?

нести персональну відповідальність за життя та збереження здоров’я дитини, тимчасово влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан;

дотримуватися конфіденційності інформації про дитину та її батьків, що може завдати шкоди дитині та її сім'ї;

дотримуватися вимог договору про влаштування дитини.

        Якщо дана інформація  для Вас корисна та цікава, чи Ви виявили бажання створити патронатну сім’ю, звертайтеся до Чорнухинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою: с-ще Чорнухи, вул.Центральна, 30, кімната 50, 4 поверх. Телефон: - (05340) 5-17-08.

 

          Директор центру                                                 С.Г.Приймак

 

Підсумки  роботи районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за  перше півріччя 2015 року

 

        Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснює свою діяльність в контексті реалізації Законів України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про попередження насильства в сім'ї" та інших нормативних актів.

         Згідно штатного розпису в центрі соціальних служб  працює 9 працівників, з них – 4 – державні службовці та 5 фахівців із соціальної роботи, які охоплюють своєю роботою 5 сільських рад.

          Центр здійснював цілеспрямовану роботу по таких напрямках, як:

- здійснення соціального інспектування та супроводу сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі – сімей учасників антитерористичної операції та сімей вимушених переселенців із Донецької, Луганської областей та АР Крим;

-  соціальне супроводження прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу;

-  профілактична робота з неповнолітніми та особами, засудженими до покарань без позбавлення волі та звільненими з місць позбавлення волі, надання їм соціальних послуг;

-  соціальна робота з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування та особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-  профілактично – просвітницька робота в навчальних та позашкільних закладах, центрі зайнятості.

      Таким чином, станом на 01.08.2015 року на обліку центру  перебуває 43 сімей (  80 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах. Складено  49 Актів оцінки потреб дитини та її сім'ї, в ході яких вивчено проблеми щодо задоволення потреб дитини. Всього надано 1715 соціальних послуг різних за видами. Інспектування проводилися за повідомленням суб’єктів соціальної роботи з сім'ями та виявлених фахівцями центру.

     За рішенням комісії з питань захисту дитини , яких проведено 5, соціальним супроводом охоплено  16  сімей (  28 неповнолітніх дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано  448    соціальних послуг різних за видами.

В результаті роботи знято   10  сімей (  15  неповнолітніх дітей) з позитивним результатом.

Під час злагодженої роботи працівників центру з відповідними суб’єктами соціальної роботи вирішувалися такі проблеми:

 • оформлення свідоцтва про народження дітей;
 • оформлення субсидії;
 • оформлення документів на отримання державних соціальних допомог;
 • оформлення документів на отримання пільгових пенсій;
 • оформлення реєстрації;
 • оформлення паспорта та інших документів;
 • оформлення пільг багатодітним родинам;
 • погашення боргів;
 • надання матеріальної та гуманітарної допомоги;
 • сприяння у взятті на облік в центр зайнятості;
 • сприяння у влаштуванні дітей до навчальних закладів;
 • покращення житлово-побутових умов сімей;
 • робота з вагітними жінками щодо обліку та медичного обстеження у жіночій консультації.

  Також проводилися інформаційні, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні консультації з питань профілактики правопорушень злочинності, вживання алкоголю, тютюнопаління, туберкульозу, з попередження насильства в сім'ї, медичного обстеження та лікування дітей, оздоровлення дітей, їх догляду, виховання та розвитку, профорієнтаційні послуги, по захисту прав дітей, налагодженню стосунків в сім'ї, вирішувалися проблеми щодо навчання дітей та підлітків та інші.

До вирішення проблем сімей залучалися такі суб’єкти соціальної роботи:

 • органи місцевого самоврядування;
 • служба у справах дітей;
 • КМСД Чорнухинського РВУ МВС;
 • відділ освіти, молоді та спорту;
 • центр зайнятості;
 • центральна районна лікарня;
 • управління праці та соціального захисту населення;
 • управління пенсійного фонду в Чорнухинському районі;
 • управління юстиції.

2 сім'ї, в яких проживають 2 неповнолітніх, що скоїли злочин перебувають на обліку центру, як такі, що опинилися в  складних життєвих обставинах. З них 1 сім'я перебуває під соціальним супроводом. В ході соціальної роботи з неповнолітніми постійно проводиться роз’яснююча профілактична робота з метою недопущення скоєння повторних злочинів та з їх батьками щодо відповідального батьківства.

В зв’язку з проходженням військових дій в Донецькій та Луганській областях, ведеться робота з сім'ями та особами тимчасово вимушених переселенців.  За звітний період до центру звернулося 34 сімей, в них – 53 неповнолітніх дітей. Надавалися соціальні послуги щодо оформлення документів для виплати адресної допомоги, інших державних соціальних допомог, переоформлення пенсії, проходження медичного огляду та лікування, обліку в центрі зайнятості, працевлаштування, влаштування дітей до навчальних закладів, надання гуманітарної допомоги та інші. Всього надано 195 соціальних послуг.  

Всі діти із сімей  переселенців та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах були запрошені на районне  свято до Міжнародного дня захисту дітей, отримали подарунки. 11 дітей переселенців охоплено різними видами оздоровлення.

В районі функціонують 4 прийомні сім'ї, в яких проживають 5 неповнолітніх прийомних дітей та один дитячий будинок сімейного типу, в якому проживають та виховуються 7 неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування. В ході соціального супроводження членам сімей надано 229 соціальних послуг. Індивідуальні консультації надавалися з питань навчання, розвитку та виховання дітей, організації дозвілля, оздоровлення дітей, налагодження позитивних стосунків у сім'ї, медичних послуг, спілкування з однолітками, профорієнтації та інші.

  В усіх прийомних сім'ях та ДБСТ забезпечуються належні умови для утримання, навчання, виховання та розвитку дітей.

Відповідно зо Закону України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції" районний центр СССДМ проводить оцінку потреб сімей учасників АТО з метою вивчення їх проблем та визначення  видів соціальної допомоги, яких вони потребують, надання демобілізованим психологічної допомоги. Таким чином, проведена оцінка потреб  сімей 4 демобілізованих. Сім'ям надано 48 соціальних послуг різних за видами, серед яких роз’яснення Дорожньої карти щодо надання державних гарантій учасникам бойових дій, які брали участь в АТО. Оздоровлено в ОТ "Світанок" (с.Городище) 2 дітей одного демобілізованого та 1 дитину загиблого учасника АТО за рахунок бюджетних коштів. Надано 18 психологічних послуг учасникам АТО з соціальної адаптації та емоційної підтримки.

З метою запобігання відмовам від новонароджених дітей, забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, відповідальним спеціалістом центру проводиться робота з вагітними жінками та їх сім'ями. Протягом І-шого півріччя проводилася  робота  з 2 вагітними жінками. Відмов від новонароджених дітей не було.

З метою профілактики негативних явищ, запобігання правопорушенням і злочинності серед дітей та молоді, правового захисту дітей, формування здорового способу життя, недопущення насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу та інфекцій, які передаються статевим шляхом проведено 16 заходів, якими охоплено 448 осіб з числа учнівської молоді та безробітних.

Одним з основних напрямків профілактичної роботи центру є надання соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі чи звільнені з місць позбавлення волі. За звітний період надано  59 соціальних послуг 10 особам  з числа молоді та  22   послуги  2  неповнолітнім, які засуджені до покарань без позбавлення волі.   

Беремо участь у проведенні профілактичних рейдів з метою перевірки дотримання графіку роботи розважальних закладів району, недопущення перебування неповнолітніх в пізній вечірній час без нагляду дорослих, продаж їм тютюнових та алкогольних напоїв. В ході рейдів з працівниками міліції було виявлено 1 випадок продажу тютюнових та алкогольних виробів неповнолітнім, за що продавців торгівельного закладу притягнуто до адміністративної відповідальності та 1 випадок – продаж неповнолітньому пива та 1 випадок споєння 2 неповнолітніх алкогольними напоями. Складено адмінпротоколи.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" із змінами, центром здійснюється контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей. У І півріччі 2015 року проведено 64 перевірки цільового використання виплати допомоги при народженні дитини. Порушень не виявлено.

 

Директор центру  С.Г.Приймак.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑