Структурні підрозділи

Версія для друкуВерсія для друку

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

Відділ організаційно забезпечує діяльність районної держадміністрації щодо комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.
Складає проекти перспективних та поточних планів роботи, основних заходів районної державної адміністрації, узагальнює пропозиції заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, сприяє їх реалізації.
Проводить в межах компетенції необхідну роботу по формуванню кадрового резерву апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. Готує документи для організації стажування, призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату, керівників управлінь і відділів.
Вивчає стан роботи, контролює виконання органами самоврядування делегованих повноважень, готує з цих питань відповідні довідки, пропозиції та інші матеріали.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі.
Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.
Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі регіону.
Подає голові райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.
Організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.
Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в регіоні, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально - економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства

--------------------------------------------------------------------------------

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Основні завдання:
- організація системи ведення діловодства та єдиного порядку роботи з документами в апараті райдержадміністрації, за винятком документів. які містять інформацію, що належить до таємної та звернень громадян;
- надання методичних рекомендацій в питаннях ведення діловодства в управліннях, відділах. інших структурних підрозділах районної державної адміністрації. органах місцевого самоврядування;
- забезпечення опрацювання розпоряджень голови райдержадміністрації, протоколів колегії райдержадміністрації, їх належне оформлення та зберігання протягом визначеного терміну;
- сприяння органам. що здійснюють управління в архівній сфері, реалізації державної політики в галузі архівної справи;
- здійснення у взаємодії з іншими відділами апарату райдержадміністрації організаційно-технічного (матеріального) забезпечення заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками.

- здійснення контролю за виконанням законів України. актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також аналізу причин виникнення порушень у виконання вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.
- підготовка інформаційних. довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації
- інформування голови райдержадміністрації про стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
- підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

--------------------------------------------------------------------------------

Фінансово-господарський відділ апарату райдержадміністрації

Забезпечує правильну організацію бухгалтерського обліку у відповідності з інструкцією по бухгалтерському обліку в установах, які фінансуються з державного бюджету, здійснює контроль за збереженням основних засобів, малоцінного та швидкозношуючого інвентарю і інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання і експлуатації.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

Основні завдання:
- здійснення державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
- визначення пріоритетних напрямів у захисту прав неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;
- розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;
- формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Сектор  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

 

Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури.
Аналіз стану містобудування та території району, організація розроблення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівних програм, центральних планів населених пунктів.
Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів району, поліпшення їх архітектурного вигляду.
Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, правил забудови населених пунктів району.
Організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Архівний відділ Чорнухинської районної державної адміністрації

 

Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Відділ  економіки райдержадміністрації

Реалізація державної економічної політики та її регіональних напрямів;
сприяння комплексному економічному і соціальному розвиткові району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвиткові міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків.
Сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення раціонального використання виробничо-технічного в наукового потенціалу району, його природних, трудових і фінансових ресурсів.

--------------------------------------------------------------------------------
 

Фінансове управління райдержадміністрації

Здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в районі, в також перспективи її розвитку.
Розроблення проекту районного бюджету, контроль за дотриманням в установленому порядку виконання районного бюджету, складання звіту про виконання районного бюджету та зведеного бюджету району.
Забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку району.
Участь у розробленні заходів, спрямованих на формування і реалізацію активної інвестиційної політики, розробленні і фінансування програм економічного розвитку району.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Основні завдання:
- забезпечення в медах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, про соціальне страхування та пенсійне забезпечення, здійснення соціального обслуговування населення;
- удосконалення форм і засад соціального партнерства,, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
- призначення та виплата державних пенсій, а після передачі функцій з контролю та за призначенням і виплатою пенсій та призначення і виплата соціальних пенсій;
- призначення та виплата соціальних допомог, встановлених законодавством, призначення та надання субсидій для відшкодування витрат, на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Управління  агропромислового  розвитку  райдержадміністрації

Організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб.
Економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району.
Здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування.
Забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Відділ освіти,  молоді  та  спорту  райдержадміністрації

Реалізація державної політики галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.
Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти .
Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах території району і належать до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів.
Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів.
Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми.

Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів. підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району.

Забезпечення на відповідній території реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї.

Виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді , жінок і сім’ї, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

 

Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно дітей, молоді .жінок і сім’ї.

Сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

--------------------------------------------------------------------------------

Сектор  культури  і  туризму  райдержадміністрації

Забезпечення та території району свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної творчості.
Збереження національно-культурної самобутності, народних традицій та звичаїв, забезпечення охорони пам’яток історії та культури.
Прогнозування і визначення перспектив комплексного розвитку мережі різних за видами діяльності і формою власності закладів, підприємств та організацій культури.
Проведення роботи по естетичному вихованню дітей та юнацтва, розвитку їх музичної, художньої, хореографічної освіти, формування здорових потреб і високих естетичних смаків.

 

Наверх ↑