Загальна інформація

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація

про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

 

Відповідно до статті 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати участь у розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних пояснень та обгрунтувань.

Громадяни також мають право звертатись до місцевих державних адміністрацій, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений Законом України "Про звернення громадян" термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному Законом.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень управління також шляхом:

подання запиту на інформацію (з порядком подання та складання запитів на інформацію до Чорнухинської районної державної адміністрації можна ознайомитись на сайті райдержадміністрації в розділі «Публічна інформація»);

подання пропозицій, зауважень при проведенні електронних консультацій структурними підрозділами райдержадміністрації на офіційних веб-сайтах органів влади та публічних консультацій з громадськістю;

участі в роботі Громадської ради при райдержадміністрації, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, інших дорадчих органів;

отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації, на інформаційних стендах, сайтах органів виконавчої влади;

подання пропозицій, зауважень на особистому прийомі у керівництва органу влади та його структурних підрозділів;

подання пропозицій, зауважень засобами «прямої телефонної лінії»;

ініціювання проведення консультацій з громадськістю через Громадську раду при органі влади або безпосередньо до структурних підрозділів райдержадміністрації.

           Громадська рада при районній державній адміністрації утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики". Відповідно до протоколу установчих зборів від  24 лютого 2017 року розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03.03.2017 року  № 108 "Про Громадську раду при Чорнухинській районній державній адміністрації" затверджено склад Громадської ради при районній державній адміністрації. Загальний персональний склад ради   – 7 осіб.

Члени Громадської ради обрані терміном на 2 роки на загальних зборах інститутів громадянського суспільства 24 лютого 2017 року. Громадська рада при Чорнухинській районній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Основними завданнями Громадської ради є:

 - створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 - здійснення громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації;

 - сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

Надання публічної інформації Чорнухинською райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
  1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
  3) підпис і дату.

Запит може бути поданий:

письмово: 37100,  Полтавська область, селище Чорнухи, вул.Центральна,30 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

електронною поштою: chorn_rda@adm-pl.gov.ua,  в темі листа обов’язково вказати "Запит на публічну інформацію".

факсом: (05340) 5-18-33

Консультацію щодо оформлення інформаційного запиту можна отримати у загальному відділі апарату райдержадміністрації, кімната 23, ІІ поверх адмінбудинку, контактний телефон: (05340) 5-10-82

Нормативно-правова база
Закон України „Про доступ до публічної інформації”
Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про інформацію”
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011
Розпорядження голови райдержадміністрації від 25.07.2011 № 267

 

Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

Наверх ↑